‘Ik ben geweldig, ik heb Downsyndroom’

Het zelfbeeld van mensen met Downsyndroom

Een veel gebruikt argument waarom aanstaande ouders kiezen voor screening op Downsyndroom (en/of beëindiging van de zwangerschap) is het vermeende ‘lijden’. Allereerst is er de angst dat door Downsyndroom het leven van het kind zelf te zwaar wordt, daarnaast is er de angst dat het gezin zal lijden.

Uit recent onderzoek uitgevoerd onder 284 mensen (ouder dan 12 jaar) met Downsyndroom zijn de volgende resultaten tevoorschijn gekomen:

  • 99% is tevreden met zijn/haar leven
  • 97% is blij met wie ze zelf zijn
  • 97% is blij met broers en/of zussen
  • 96% is tevreden met zijn/haar uiterlijk
  • 86% maakt gemakkelijk vrienden

Een tweede onderzoek onder 822 broers en zussen laat zien dat 96% gevoelens van liefde koestert en 94% meldt trots te zijn op zijn/haar broer of zus met Downsyndroom.

Ter vergelijking meldt het Nederlands jeugdinstituut dat tot wel 31% van Nederlandse jongeren (zonder Downsyndroom) te kampen heeft met angst- en stemmingsproblemen terwijl volgens GGZ Nieuws 25% van jongeren zichzelf verminkt. Een schokkende 8 op de 10 jongeren zegt ontevreden te zijn met zijn/haar uiterlijk.

Uit deze cijfers kan ik niet anders concluderen dat ‘vermeend lijden’ van mensen met Downsyndroom en hun naasten geen argument kan zijn voor screening en selectieve abortus.

Happy

Mijn dochter Hazel en haar vader. We vinden haar geweldig.