The crime is wanting to make a group extinct

Why are some people called a risk even before they are born? Are they less human than others?

Read the article in Huffington Post

collage4.jpg

 

Wie stopt de NIPT-snelvaart trein?

TEAM DS 21De NIPT trein lijkt in volle vaart voort te denderen. Onlangs bracht de Gezondheidsraad haar advies uit over de brede invoering van de NIPT. Het opvallende, maar vooral beangstigende, hierin was dat er geen enkele ethische reflectie was meegenomen over de gevolgen hiervan. Het betreft slechts een praktische/statistische vergelijking van technologisch verschillende manieren van testen. Terwijl brede invoering van een genetische test gericht op een specifieke groep mensen, verstrekkende sociale, emotionele en morele gevolgen heeft voor de gehele Nederlandse bevolking.

Politiek zonder ethiek: daar zou iedere Hollander zich druk over moeten maken. Vandaag is Downsyndroom het doelwit van testen en selectie onder de noemer gezondheidszorg, morgen zullen wellicht anderen met genetische verschillen aangewezen worden.

Downpride heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het onlangs genomen besluit tot voortzetting van de lopende NIPT-pilot. Het bezwaarschrift ontkracht vijf aannames waarop de beslissing om Downsyndroom primair het doel van de NIPT te maken gestoeld is en is mede ondertekend door Stirezo en Saving Down syndrome:

(1) Downsyndroom is een ernstige afwijking;
(2) De NIPT vergroot reproductieve keuzevrijheid;
(3) Het invoeren van de NIPT is niet gericht op kostenbesparingen in de zorg;
(4) Risico’s van screening en gevolgen van keuzes wegen op tegen uitbreiding van screening;
(5) Aanstaande ouders ontvangen voldoende informatie en counseling om een goed-geïnformeerde keuze te kunnen nemen.

Lees hier het hele bezwaarschrift

Genetic screening is not about health; it is about eliminating groups of people

DSC_0049[1].JPGMargaret’s old pediatrician tells me that years ago he used to have a steady stream of patients
with Down syndrome. Not anymore. Where did they go, I wonder. They aren’t being born anymore, he says.”

A small group of experts use genetic science to divide the population into those “who are candidates for selection” and “those who are not”. Pregnant women are then offered the “free” choice to selectively abort certain children.

Are we really that free? This article explores how social marketing is used to raise public acceptance that children with certain genetic variations are deliberately aborted. Seventy-six years after the war, eugenic ideas have not changed.

By separating genetic science from humanity we dehumanize our (unborn) children. Vulnerability is not caused by disability; it is caused by every act that devalues human life. We are all vulnerable.

Read more:
Genetic screening is used to eliminate groups of people

Grote Posteractie

spandoekPOSTERACTIE DOWNPRIDE 6 juli om 10:30 uur op het Plein te DEN HAAG

Op 6 juli 2016 adviseert de Commissie Bevolkingsonderzoek de minster van VWS over de proefinvoering van NIPT als eerste screeningst voor alle vrouwen.

DE NIPT kan veel vaststellen: aandoeningen die pijnlijk of ernstig zijn, of een korte levensverwachting hebben zoals spier- en stofwisselingziekten of vlinderhuid. Deze worden niet aangeboden in standaard test.

GELUKKIG mensen met downsyndroom melden vaker gelukkig te zijn met hun leven dan mensen zonder Downsyndroom!

DE OVERHEID BESLIST dat downsyndroom het boegbeeld is van de NIPT. Downsyndroom wordt een risico genoemd. Hierdoor worden mensen met deze genetische variatie gestigmatiseerd en gediscrimineerd.

KEUZEVRIJHEID is als een zwangere zelf uit een lijst van alle variaties kan kiezen waar zij haar kind op wil testen.

PRENATALE TESTEN ZIJN HEEL DUUR Downsyndroom maakt slechts 5% uit van alle aandoeningen die een pasgeborene kan hebben. Welke kosten-/batenanalyse wordt er gebruikt en door wie?

MENSENRECHTEN Downsyndroom heeft altijd bestaan en komt voor in gemiddeld 1 op 700 kinderen. Sinds de NIPT in Nederland zijn intrede heeft gedaan, ervaren gezinnen met Downsyndroom toenemende discriminatie en impertinente vragen van professionals werkzaam in de gezondheidszorg, in hun omgeving en de media.

DOWNPRIDE zet zich in voor gelijke rechten van mensen met downsyndroom. Wij willen dat de focus van prenataal onderzoek op downsyndroom stopt en dat incorrecte en stigmatiserende informatie van overheids- en hieraan gekoppelde organisaties (zoals RIVM, KNOV, Kiesbeter.nl, TNO) wordt verwijderd.

KOM OOK en laat je stem horen, je gezicht zien en/of deel dit bericht.

NIPT en keuzevrijheid op een rij

baby

De NIPT kan honderden genetische variaties vaststellen in het ongeboren kind door het bloed van de moeder te onderzoeken. Sommige aandoeningen zijn ernstig, pijnlijk of hebben een korte levensverwachting zoals bijvoorbeeld spier- of stofwisselingsziekten of vlinderhuid.

KEUZEVRIJHEID

Keuzevrijheid betekent dat een zwangere, op haar eigen verzoek, uit een lijst van alle variaties kan kiezen waar zij haar kind op wil testen en wat zij met de uitslag zou doen. Daarentegen; het standaard aanbieden van testen/selectie gericht op een variatie die is gekozen door derden, kwalificeert als een keuzeverplichting.

OVERHEID BESLIST

In Nederland heeft Minister Schippers besloten dat de NIPT primair op Downsyndroom wordt gericht. T13 en T18 zijn secundair in het testen meegenomen: dwz daar mag een vrouw niet uitsluitend op testen. Het doel is om selectie mogelijk te maken. Indien het doel voorbereiding is (zoals bij geslacht), kan bv. gekozen worden om informatie pas te delen na de wettelijke abortustermijn. Deze focus creeert ten onrechte een verwrongen en negatief beeld van Downsyndroom.

NIET ERNSTIG

Downsyndroom is volgens gebruikelijke medische definities niet ernstig, te denken valt aan gemiddeld IQ, levensverwachting en andere factoren die de levenskwaliteit beinvloeden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen met Downsyndroom het leven een beter cijfer geven dan mensen zonder Downsyndroom. Ze zijn dus heel gelukkig!

ILLUSIE

Downsyndroom maakt slechts 5% uit van alle handicaps en aangeboren aandoeningen die een kind kan hebben.
Ouders die perse geen kind met een handicap willen omdat ze bang zijn dat ze de zorg te zwaar vinden zouden het ouderschap wellicht beter heroverwegen: NIPT geeft namelijk geen enkele garantie maar schept een illusie.

MENSENRECHTEN

Downsyndroom heeft altijd bestaan als natuurlijk onderdeel van het menselijk ras en komt voor in gemiddeld 1 op 700 kinderen. Sinds de NIPT in Nederland zijn intrede heeft gedaan, ervaren gezinnen met Downsyndroom toenemende discriminatie en impertinente vragen en opmerkingen van professionals werkzaam in de gezondheidszorg, in hun omgeving en de media.

ZORG?

Mag de Nederlandse overheid de gezondheidszorg gebruiken om een groep mensen actief te weren uit de samenleving op basis van makkelijk herkenbare genetische overeenkomsten?

Naturally Imperfect

odd_bunch_brandifv10 (1)

A woman walks in a vegetable and fruit store and asks…

Can I have a cucumber, sir?”

Certainly Madam, would you like this class A cucumber on the shelf or a class B cucumber from the box on the floor?”

I don’t know. What’s the difference?”

Class A passed the test and class B didn’t.”

Well just give me the one with the best taste.”

They are not tested for taste, but for straightness madam. Class B has a crooked shape and that makes stacking and peeling a bit awkward.”

My family comes for dinner and I want to prepare a tasty salad.”

Well, the success of your salad really depends on the other ingredients and the dressing because the taste of these cucumbers is equal.”love-by-real-cucumbers

What should I do?”

Most people choose class A, because it fits easier in the grocery-bag and vegetable drawer in the fridge.”

Fine. Give me a straight, class A cucumber then. But tell me, what happens to the cucumbers that fail the test?”

Luckily, stories like these are getting rare. Green activists have saved oddly shaped veggies from ending up as waste. Once again they are found on grocery shelves between their ‘straight’ cousins. Good; because perfection and conformity do not exist in nature.

Time to protect human diversity because CHILDREN WITH DOWN SYNDROME FACE AN ABSURD SITUATION…

This message is brought to you by Downpride: human diversity is people business

Bernie Sanders’ American nightmare

Bernie Sanders thinks the American dream is in Denmark and praises the Scandinavian nation for considering Public health-care a right. “If we screen out those who are sick in advance, we can accommodate and care for others.” This is how the Danes are informed about the benefits of their National screening program that targets Down syndrome and is offered free to all pregnant women. There’s only one flaw: Down syndrome is NOT a disease. Most people with Down syndrome live happy, healthy lives.

collage4According Danish news paper Berlingske Denmark decided in 2004 not to listen to people who complain of human selection and started promoting abortion of fetuses diagnosed with Down syndrome so their society will be free of such people and perfect in the future. Since then the number of children born with Down syndrome have fallen by around 13 percent annually. Here’s a recent Danish headline: with a termination rate of 98%, Down syndrome is headed for extinction.

Medical advances are often introduced in public health-care systems with the promise they will be “individually assessed”, but it is naive to believe this. The norm is being Down-syndrome free and genetically perfect, and technology will be used to achieve conformity to that norm. The prenatal screening train has been placed on a high speed track and the goal is eliminating Down syndrome (and other genetic variations).

The adding up of a lot of individual choices to the ‘acceptability’ of aborting certain kinds of embryos or fetuses resembles eugenics in the search for a ‘perfect child’.”, Unesco’s bioethics committee warned in 2015.

How long are we going to keep up the shenanigans that prenatal screening is about women’s free choice? Danish women spilled in a 2015 documentary called Dead over Downs, how they are routinely misinformed and scared about the condition with stories of hardship. Those that dare to resist screening or abortion, are bullied and called irresponsible for having a child that is ‘a burden to society’.

That is psychological coercion and it amounts to massive and grave violation under International law, especially when the aim of a state is to reduce medical costs.

While Denmark is consistently hyped as the happiest place on earth, I think happiness is confused with a state of numbness and comfort. When love, pain, freedom and the art of living are being dismissed in a society, it starts to resemble the place Huxley describes in Brave New World.

Now the last remaining Danes with Downs are reaching out to the world through a series of video-clips produced by a small indie media company appositely named TV Glad. They are asking people worldwide to “please stand up against a society that systematically wipes out Down syndrome”.

It is hard to imagine this happening in the United States, or even the rest of Europe, but it was unthinkable in Denmark not so long ago. Many countries, including the UK, the Netherlands and France, have recently proposed to implement genetic screening into their public health-care systems. Genetic genocide has now become a global threat.geld1

Groups of people who are considered ‘expensive’ or ‘useless’ are being wiped out under the pretense of ‘public health-care”. That is not a dream but a nightmare from which we should wake up. 

Please share and sign our International petition Stop Discriminating Down