Bernie Sanders’ American nightmare

Bernie Sanders thinks the American dream is in Denmark and praises the Scandinavian nation for considering Public health-care a right. “If we screen out those who are sick in advance, we can accommodate and care for others.” This is how the Danes are informed about the benefits of their National screening program that targets Down syndrome and is offered free to all pregnant women. There’s only one flaw: Down syndrome is NOT a disease. Most people with Down syndrome live happy, healthy lives.

collage4According Danish news paper Berlingske Denmark decided in 2004 not to listen to people who complain of human selection and started promoting abortion of fetuses diagnosed with Down syndrome so their society will be free of such people and perfect in the future. Since then the number of children born with Down syndrome have fallen by around 13 percent annually. Here’s a recent Danish headline: with a termination rate of 98%, Down syndrome is headed for extinction.

Medical advances are often introduced in public health-care systems with the promise they will be “individually assessed”, but it is naive to believe this. The norm is being Down-syndrome free and genetically perfect, and technology will be used to achieve conformity to that norm. The prenatal screening train has been placed on a high speed track and the goal is eliminating Down syndrome (and other genetic variations).

The adding up of a lot of individual choices to the ‘acceptability’ of aborting certain kinds of embryos or fetuses resembles eugenics in the search for a ‘perfect child’.”, Unesco’s bioethics committee warned in 2015.

How long are we going to keep up the shenanigans that prenatal screening is about women’s free choice? Danish women spilled in a 2015 documentary called Dead over Downs, how they are routinely misinformed and scared about the condition with stories of hardship. Those that dare to resist screening or abortion, are bullied and called irresponsible for having a child that is ‘a burden to society’.

That is psychological coercion and it amounts to massive and grave violation under International law, especially when the aim of a state is to reduce medical costs.

While Denmark is consistently hyped as the happiest place on earth, I think happiness is confused with a state of numbness and comfort. When love, pain, freedom and the art of living are being dismissed in a society, it starts to resemble the place Huxley describes in Brave New World.

Now the last remaining Danes with Downs are reaching out to the world through a series of video-clips produced by a small indie media company appositely named TV Glad. They are asking people worldwide to “please stand up against a society that systematically wipes out Down syndrome”.

It is hard to imagine this happening in the United States, or even the rest of Europe, but it was unthinkable in Denmark not so long ago. Many countries, including the UK, the Netherlands and France, have recently proposed to implement genetic screening into their public health-care systems. Genetic genocide has now become a global threat.geld1

Groups of people who are considered ‘expensive’ or ‘useless’ are being wiped out under the pretense of ‘public health-care”. That is not a dream but a nightmare from which we should wake up. 

Please share and sign our International petition Stop Discriminating Down

3 gedachtes over “Bernie Sanders’ American nightmare

 1. Geachte lezer,

  Een antwoord op de reactie van Tim Huinink van 18 februari 2016, 14:20 uur.

  Stel dat het ontstaan van het syndroom van Down te maken heeft met een kopieerfout die ontstaat door het natuurlijke gedrag van elementaire deeltjes. Omdat het altijd bestaan heeft en niet alle mensen met het syndroom van Down een gezin stichten acht ik het waarschijnlijk.
  We gaan even rekenen.
  Als de NIP-test in de basisverzekering opgenomen wordt kan dit (gemiddeld) 117,6 miljoen euro per jaar kosten, als ‘men’ wil dat het syndroom van Down uit het straatbeeld verdwijnt.
  Dat bereken ik als volgt:
  Er worden jaarlijks ongeveer 245 kinderen met Down geboren in Nederland. De trefkans is gemiddeld 1:800. De kosten voor een NIP-test zijn 600 euro. Om 1 kind te vinden is 480.000 (800*600) euro nodig. In totaal dus 245*800*600 euro, is 117,6 miljoen euro.
  Elk jaar zou dit opgehoest moeten worden als het downsyndroom een speling/gril is van moeder natuur en geen overdraagbare ziekte.
  Zou je voor dit bedrag beter veel leuke dingen doen voor die 245 kinderen, vraag ik me zelf af. Ik vind dat het gaat lijken op het paard achter de wagen spannen.
  De wens van ouders om hun kind te behouden lijkt me in de praktijk realiseerbaar. Ouders blij, kind blij. Elk kind is anders, waarom zou je het geen kans geven? Met behulp van de ervaring van o.a. de Jérôme Lejeune Foundation krijgen ze een betere opvoeding en begeleiding en daardoor groeien ze ook beter op.
  (Als er minder tests worden uitgevoerd, zullen er ook minder baby’s met Down gevonden worden, en dus behoudt deze rekenwijze zijn kracht, ook met andere aantallen.)

  Een eigenschap van deeltjes is de onzekerheidsrelatie (Unschärferelation) van Werner Heisenberg, deze uit zich in rotondes die nu veelal gebouwd worden in plaats van kruisingen. Men kan niet tegelijkertijd de snelheid en de positie inschatten met onze ogen en hersenen. Door de lagere snelheid waarmee men de rotonde nadert kan men de positie op het moment dat men besluit te stoppen (of niet) nauwkeurig bepalen. Een kruising kan met een snelheid van 80 km/uur naderen is veel gevaarlijker als met 30 km/uur.
  Overal worden nu rotondes gebouwd, de praktijk volgt deze theorie.
  Een ander voorbeeld is het schoolschrift waarop staat: Eerst duidelijk, dan snel. De beweging van onze vingers is beperkt, als ik heel snel schrijf met de balpen wordt het handschrift onleesbaar (het opstel moet over een half uur af zijn, opschieten dus). Als ik mooi en netjes binnen de lijntjes wil schrijven moet ik langzamer schrijven (de positie wordt nu goed bepaald).
  De onzekerheidsrelatie geldt ook met energie en tijd. Chemische bindingen in de moleculen kunnen ook ‘schrijffouten’ bevatten. De natuur is soms grillig, en eindeloos veelvormig.
  Deze onzekerheidsrelatie is door Werner Heisenberg al in 1927 gepubliceerd, en is een van de belangrijkste resultaten van de kwantummechanica.
  De eenparig versnelde beweging als gevolg van de zwaartekracht (die in het hele heelal werkzaam is) laat ook zien dat deze bestaat uit kwanten (elke stap vooruit is een toevoeging van 2a). Het menselijk geheugen werkt op deze manier, met herhalingen. In de klassieke muziek wordt het begin van het eerste deel van een symfonie of sonate altijd herhaald (hoofdvorm). Door de herhaling onthouden we beter de melodie. In het middelste gedeelte laat de componist deze melodie in talrijke variaties terugkomen (doorwerking).

  Ik hoop vele mensen, ook de rekenkamer in Den Haag en andere landen hiermee van dienst te kunnen zijn. Ik zie het als een taak van de wetenschap om de mensen te helpen. Belangeloos, want eindeloos geluk uit zich in dankbare ogen, gevangen in een ogenblik.

  Mark

  PS: U mag dit bericht gerust vertalen en doorsturen.

  Als bijlage stuur ik hier een paragraaf uit mijn boek over luidsterkte en afstand.
  Dat er een verbinding is tussen de atmosfeer, onze oren en luchtmoleculen is, laat tabel 16 zien.
  De boventoonreeks in de muziek is een voorbeeld van kwantummechanica. Maar ook nemen onze oren de allerkleinste luchtdrukverschillen waar die ontstaan door de eb- en vloedwerking van de zon en de maan. Daardoor kunnen wilde dieren die altijd buiten zijn ook veel beter inschatten of er een strenge winter komt of niet. In haar boek “De lange winter” beschrijft Laura Ingalls Wilder hoe ze samen met haar vader een bisamrattenhuis bij een poel vinden. Haar vader had nog nooit zulke dikke muren van klei gezien, de daaropvolgende winter duurde erg lang en was extreem koud.

  § 41.

  Luidsterkte en afstand.
  Een bruikbare aanduiding voor de luidsterkte (L) is de decibelschaal.
  L = 20•log10(p/po)
  In de literatuur wordt voor po de waarde 2•10-5 N/m2 gegeven.
  Bij een druk van 0,02 N/m2 is het aantal decibels 60 dB.
  Als ik echter de nauwkeurige waarde van 6,3•10-6 N/m2 neem, krijg ik een waarde van 70 dB.
  Omdat geluidsgolven in de vrije ruimte kogelvormig (A = π•r2), neemt de druk (in N/m2) kwadratisch af met de afgelegde afstand. In andere bewoordingen, vanaf een dubbel zo grote afstand tot de geluidsbron is de druk 4 maal zo klein.
  Met de volgende formule druk ik de verschillen in luidsterkte uit.
  L = L1 + 10•log10(l1/l)2
  Bijvoorbeeld:
  L1 = 60 dB
  l1 = 4 m
  l = 8 m
  L = 54 dB
  Dat deze formule een optelsom is laat zich ook met een beschrijving van de eenparig versnelde beweging verklaren.
  Tabel 16
  tijdstip: 1 sec. 2 sec. 3 sec. 4 sec. 5 sec. 6 sec. 7 sec. 8 sec. 9 sec. 10 sec.
  interval tussen 2 tijdstippen: a 3•a 5•a 7•a 9•a 11•a 13•a 15•a 17•a 19•a
  totaal afgelegde afstand: a 4•a 9•a 16•a 25•a 36•a 49•a 64•a 81•a 100•a

  Bij elk tijdsinterval komt er 2•a bij. De versnelling is in feite een toevoeging van steeds dezelfde afstand.
  Ook bij energiequanten kan men met behulp van de bovenstaande beschrijving de boventoonreeks verklaren.
  Een quant (h) is de energie E gedeeld door de frequentie f.
  E = 0,5•m•v2
  f = E/h = (m•v2)/(2•h)
  f•2•h = m•v2
  De frequentie wordt in samenhang met de boventonen met n vermenigvuldigd.
  n•f•2•h = m•v2•n
  We zien dan 2•h overeenkomt met 2•a.
  Als een orgelpijp overblaast in de eerste boventoon, blijft h gelijk, constant.
  Een schrijfwijze met daarin de golflengte in plaats van de frequentie:
  n•2•h = n•m•v2•λ

  Like

 2. Geachte lezer,

  In dit bericht wil ik u een alternatief bieden dat in werkelijkheid ook haalbaar is. Er is nog een andere weg die men kan gaan.

  Een rekenvoorbeeld voor de rekenkamer in Den Haag (hopelijk heb ik geen fouten gemaakt).
  De aantallen kunnen ietsje variëren, aan u de uitdaging om het verder uit te werken.

  Renate Lindeman noemde 16000 thuisblijvers in Nederland.
  Er worden gemiddeld 245 kinderen geboren per jaar.
  Dat is een leeftijd van gemiddeld 65 jaar.
  Je gaat tot je 16e levensjaar naar school, de leerplicht.
  65-16= 49 jaar
  Volgens de rijksoverheid/bijstandsnorm is een basisuitkering € 960,83 per maand.
  Per jaar is dat 11529 euro.
  49 jaar*11529 euro is in totaal 564921 euro.
  Dat is iets minder als de 706000 euro die Denemarken berekent.
  Men heeft er 48000 euro voor over om 1 kind met Down te vinden.
  564921-480000=84921 euro.
  Als je dit met werken kunt verdienen ben je al quitte als je het syndroom van Down hebt.
  Of (en dat lijkt me beter): 84921 euro moet verdiend worden door 799 anderen.
  84921/799=106,2841
  Dat is 106,28 euro per persoon, verspreid over meerdere jaren.
  Lijkt me haalbaar, zelfs voor Ebenezer Scrooge! Hij zag pas laat in dat ‘geen cent te veel’ ook een negatieve eigenschap kan zijn. Maar als een mens nooit te oud is om te leren, is het ook nooit te laat om te vergeven.

  Dan zijn er nog medische kosten, maar omdat elke geboorte verschillend is kan men toch niet het afwentelen op Down alleen, dat is toch niet eerlijk? Zuurstofgebrek en stuitligging, een couveuse is ook mogelijk. Kinderen spelen en breken ook wel eens iets. Dat kun je allemaal niet voorspellen in het leven, discriminatie van Down komt dan in beeld (vind ik) en je kunt hier stop tegen zeggen. Door eenvoudig juist niet met z’n allen als ‘bange kippen’ naar een bloedafnamecentrum te rennen. Want 100% zekerheid is natuurkundig niet realistisch, medisch ook niet haalbaar en vind ik ook niet eisbaar.
  Test…., test…, POEFF! (stik)
  De natuur is grillig, maar er is zoveel moois te beleven op onze prachtige blauwe planeet. Ik gun het ieder om daarvan met volle teugen te genieten.
  Laat u meenemen aan de hand van een kind en leer door de ogen van dit kind te kijken.

  Like

 3. Geachte lezer,

  Om beter te kunnen duiden waarom het gaat geef ik u de volgende links naar de teksten die in de petitie genoemd worden. (U kunt de http-regels kopiëren in de zoekopdracht)
  U kunt ook dit bericht kopiëren en doorsturen in een e-mailbericht aan mensen waarvan u denkt, deze hebben er belang bij.

  De tekst van de universele verklaring van de rechten van de mens kunt u lezen op:

  Klik om toegang te krijgen tot UVRM_nl.pdf


  deze is gepubliceerd op de site van de Verenigde Naties:
  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut

  Hierbij een link naar de tekst van het verdrag van Oviedo, zoals genoemd in de petitie.
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1999-58.html
  De artikelen 11 en 12 luiden:
  Artikel 11
  Non-discriminatie Elke vorm van discriminatie van een persoon op grond van zijn of haar genetisch erfgoed is verboden.
  Artikel 12 Voorspellend genetisch onderzoek Onderzoek waarmee een genetische ziekte kan worden voorspeld of dat dient om vast te stellen of betrokkene drager is van een gen dat verantwoordelijk is voor een ziekte of om een genetische aanleg of vatbaarheid voor een ziekte op te sporen, mag alleen worden uitgevoerd voor gezondheidsdoeleinden of voor met gezondheidsdoeleinden verband houdend wetenschappelijk onderzoek, en moet vergezeld gaan van passende advisering op genetisch gebied. Artikel 13 Ingrepen in het menselijk gen

  Een link naar de tekst van het EU Handvest van Fundamentele Rechten (artikelen 2, 3, 21 en 26):
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL
  De artikelen luiden:
  Artikel 2
  Het recht op leven
  1. Eenieder heeft recht op leven.
  2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.
  Artikel 3
  Het recht op menselijke integriteit
  1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
  2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen:
  a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels;
  b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel
  hebben;
  c) het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel
  voordeel aan te wenden;
  d) het verbod van het reproductief kloneren van mensen.
  Artikel 21
  Non-discriminatie
  1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst,
  genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren
  tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is
  verboden.
  2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is
  iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden.
  Artikel 26
  De integratie van personen met een handicap
  De Unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen
  hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.

  Deze mensen zien het leven van de zonnige kant, de samenleving wordt veel vriendelijker en aardiger mét hen. Heus waar, ik heb het zelf mogen ervaren en deze fijne en gezellige avonden wens ik u van harte toe.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s